Feedback is een krachtig leerinstrument

Bron: Klasse.be

“Feedback is een krachtig leerinstrument als je die goed inzet. En daar missen we nog kansen: te veel leraren blijven steken in correctieve en directieve feedback.” Professor Paul Kirschner pleit voor kennisontwikkelende feedback: “Terugkoppelen om verder en dieper te laten nadenken. Je inspireert, confronteert en erkent je leerling. Die leert meer.”

“Goede feedback – ik spreek liever over terugkoppeling – moet je meteen geven en moet informatie bevatten die een leerling kan gebruiken bij een volgende opdracht om beter te doen. Zo knappen je leerlingen niet af op je feedback en blijven ze gemotiveerd om verder te leren.”

Lees verder

Broodje Aapverhalen over het Nieuwe Leren

In mijn rondzwervingen op zoek naar verhalen over 21st Century Skills en Flipping the Classroom stuitte ik op 2 uitersten. Ik kwam op Edushock. Een werkidee om de broodnodige onderwijsvernieuwing van binnenuit te bewerkstelligen, waarbij je een kind als een nieuwsgierige een levenlang leerbare mens beschouwd. Zie meer in een ander bericht.

En Paul Kirschner trok mijn aandacht. Paul Kirschner: “Ik denk niet dat er zoiets als Het Nieuw Leren bestaat”
“Ik denk niet dat er zoiets als nieuw leren bestaat. Aanhangers van het nieuwe leren stellen bijvoorbeeld dat – mede onder invloed van technologische ontwikkelingen – de hersenen van de huidige generatie jongeren een evolutie hebben doorgemaakt. Denk aan de bewering dat jongeren in staat zijn om te multi-tasken, iets wat de generatie daarvoor niet kan. Ik denk niet dat in hersenen, met een ontstaansgeschiedenis van miljoenen jaren, in tien of vijftien jaren zo’n mutatie kan plaatsvinden.”
Paul Kirschner is Hoogleraar Onderwijstechnologie, in het bijzonder Computer Supported Collaborative Learning aan de Open Universiteit en hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder Onderwijspsychologie en ICT aan de Universiteit Utrecht

In dit interview spreekt hij ook over de onzin van Multitasken en het nut van huidige Pedagogische-Didactische vaardigheden uit breiden met technologische.

Op de PABO Utrecht heeft hij ook een presentatie gegeven en dit keer over Broodje Aapverhalen over het Nieuwe Leren. In de flow van alledag zet hij je wel aan het denken… Kijk zelf maar:

http://youtu.be/t-oNVNIxlCU

20130810-193959.jpg