Flipping the Classroom

MeesterRalph.nl is uitgebreid met eigen FlipdeKlas-filmpjes: MeesterRalph.nl legt uit

Flipped class

Flipping the Classroom is vernieuwend onderwijsconcept.

Huiswerk wordt klassenwerk en andersom.
In het algemeen wordt bij de klassikale instructie een video beschikbaar gesteld. Zo is er meer lestijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdiepiFlipping the classroom kennisnetng.

Activerende didactiek
Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen in hun eigen tempo en tijdstip met de inzet van activerende didactiek.

Geef een reactie