De 7 vormen van Blended Learning uitgelegd

In de basis is blended learning een leer- en instructiemodel, wat 2 methoden combineert, namelijk het ‘gewone’ klas model en het computer ondersteunde lesmodel. De sterke punten van deze educatieve aanpak is de combinatie van zowel face to face en online lesmethoden in een geïntegreerde educatieve aanpak. Blended Learning is een groot begrip, waar iedere onderwijskundige weer een eigen versie van brouwt. 

Welke vorm je ook kiest – online, offline of een combinatie – zorg dat je een doel voor ogen hebt met de tool die je gebruikt, want LEREN STAAT CENTRAAL.

1. Flipped classroom

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek.

Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

2. Face-to-Face Driver

Dit type zit het dichtst bij het traditioneel lesgeven. Bij deze benadering is het gebruik van online leren individueel bepaald. De meeste studenten krijgen klassikaal les en studenten die achter- of juist voorlopen werken op hun eigen tempo met behulp van een computer in het klaslokaal.

3. Rotation Model

In deze vorm van blended learning wisselt de manier van onderwijs volgens een vast schema. Face-to-Face onderwijs en online onderwijs wisselen elkaar hierbij af. Dit is vooral geschikt voor het basisonderwijs. 80 procent van de basisscholen in California dat aan blended learning doet, doet dit via het Rotation Model.

4. Flex Model

Scholen die grote getallen risicostudenten hebben, gebruiken vaak het Flex Model voor blended learning. Bij deze benadering is het materiaal online aangeleverd, maar krijgen studenten wanneer ze dit nodig hebben klassikaal hulp van een docent.

5. Online Lab Model

Voor scholen die minder middelen tot hun beschikking hebben, is het Online Lab Model een uitkomst. Dit type blended learning helpt studenten volledige cursussen te volgen. De student leert volledig online, maar dient naar een speciaal computer lab af te reizen om de cursus te voltooien. Hier worden ze begeleid door volwassenen die geen leraar zijn. Op deze manier kunnen scholen cursussen aanbieden waarvoor ze geen of niet genoeg leraren hebben, maar geeft studenten ook de mogelijkheid om in alle rust in een eigen tempo in een ruimte kunnen leren zonder andere studenten tot last te zijn.

6. Self-Blend Model

Populair op middelbare scholen is het Self-Blend model. Dit type blended learning geeft de student de mogelijkheid om lessen te volgen die hun opleiding zelf niet aanbiedt. Deze studenten volgen dus de traditionele lessen, maar vullen deze aan met online cursussen. Deze methode is alleen succesvol wanneer de student erg gemotiveerd is.  Het Self-Blend model is daarom ideaal voor de student die extra lessen wil volgen of onderwerpen wil leren die buiten het traditionele lessenpakket vallen.

7. Online Driver Model

Dit type van blended learning is tegenovergesteld van het Face-to-Face Driver Model. Bij het Online Driver Model wordt het voornaamste lesmateriaal online aangeleverd en zijn klassikale lessen optioneel, want studenten kunnen eenvoudig chatten met leraren. Dit model van blended learning is ideaal voor studenten die meer flexibiliteit en vrijheid in hun dagelijkse schema willen. Deze vorm van blended learning is erg populair en het aantal leerlingen dat Online Driver programma’s volgt, groeit elk jaar met ongeveer 15 procent.

Bron: Peter Lakeman